ΟΙ ΒΟΥΒΕΣ ΚΡΑΥΓΕΣ ΜΙΑΣ ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Αποτύχαμε τελικώς. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτύχαμε οι γονείς , οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι «μεγάλοι» . Σε μια εποχή όπου ορθά έχει ονομαστεί Εποχή της Πληροφορίας (Information Age) , τίποτα , δυστυχώς ή ευτυχώς, δε μπορεί να μπει κάτω από το χαλί. Θα γεννηθεί στο μυαλό σου , φίλτατε αναγνώστη, διαβάζοντας τις πρώτες γραμμές αυτού του άρθρου , εύλογα η απορία : «Πού αποτύχαμε ρε φίλε;»

Συνέχεια ανάγνωσης

The Journey Begins

Welcome to Dare to Be

Ένα blog με πλούσιο περιεχόμενο Travel, Fashion,City life, Food και Personal Stories , βασισμένο σε πραγματικές εμπειρίες και σε ανθρώπους που τόλμησαν να είναι ο εαυτός τους. Dare to Be Yourself ✨

Writing means sharing. It’s part of the human condition to want to share things – thoughts, ideas, opinions.
Paulo Coelho

person holding chocolate bar near laptop
Photo by rawpixel.com on Pexels.com